Kontakt

 

Институт за политичке студије
Светозара Марковића 36, Београд,
Телефон +381 11 33 49 204, +381 11 30 39 380
www.ipsbgd.edu.rs
e-mail: redakcija@ajpips.edu.rs

 

 

 

Линкови

 

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА